Sådan arbejder vi

Det typiske forløb kunne se sådan ud:

  • På det første møde afdækkes ønsker og behov.
  • Skitseforslag med tilhørende overslagspris.
  • Når skitsen er som den skal være, afklares økonomi så vidt muligt.
  • Her efter udføres mere detaljerede tegninger med tilhørende byggebeskrivelse, som udsendes til underentreprenører og leverandører, for afgivelse af tilbud.
  • Vi afgiver samlet tilbud til dig.
  • På baggrund af tegninger, byggebeskrivelse og tilbud, laves der en entrepriseaftale.
  • Der søges byggetilladelse, vi laver myndighedstegninger til byggesagsbehandlingen i kommunen.
  • Vi laver arbejdstegninger, tidsplan betalingsplan mv.
  • Der afholdes ugentlige byggemøder under hele byggeriet, hvor der følges op på kvalitet, økonomi, tidsplan samt evt. ændringer i projektet.
  • Færdigt byggeri afleveres til aftalt dato.
icon-ios7-telephone-64  Ring og få en uforpligtende snak?
Ring på (+45) 20 14 22 11
icon-ios7-email-64  Vi sidder også klar til at besvare din e-mail!
Send til md@dlebyg.dk